Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Dowództwo JRG PSP w Żarach


kpt. Stanisław Puzio

Zastępca Dowódcy JRG

+48 68 363 07 13
s.puzio@straz.zary.pl

 


Do podstawowych zadań dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy:

Utrzymywanie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w gotowości do działań ratowniczo - gaśniczych.

Utrzymywanie obiektów i urządzeń w należytym porządku i stanie technicznym.

Dysponowanie siłami i środkami Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, dowodzenie nimi, organizowanie i kierowanie akcjami ratowniczymi w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz ich analizowanie.

Organizowanie doskonalenia i dokształcania zawodowego oraz wychowania fizycznego i sportu.

Uczestniczenie w opracowywaniu powiatowych planów ratowniczych.

Zapewnienie właściwej dyscypliny służbowej i regulaminowego toku służby.

Wnioskowanie w sprawach doboru osób na poszczególne stanowiska w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej oraz w innych sprawach kadrowych.

Zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu, wyposażenia, obiektów i urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad ich właściwym i zgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem oraz konserwacją.

Tworzenie warunków do osiągania przez strażaków wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych oraz sprawności fizycznej.

Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.

Ustalanie przypuszczalnych przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej, podczas doskonalenia i dokształcania, wychowania fizycznego i sportu, ćwiczeń i akcji ratowniczo - gaśniczych.

Nadzorowanie oraz przestrzeganie ochrony informacji niejawnych.