Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Szkolenie pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 r.


 

NABÓR NA SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach ogłasza nabór na kurs, który odbędzie się według programu szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego OSP. Szkolenie trwa cztery dni zajęciowe:

- 1 dzień: 01 lipca 2017 r. godz. 09.00 zajęcia teoretyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;

- 2 dzień: 02 lipca 2017 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w KP PSP w Żarach ul. Serbska 58;

- 3 dzień: 08 lipca 2017 r. godz. 09.00 zajęcia praktyczne w JRG PSP w Żarach, ul. Serbska 58;

- 4 dzień: 09 lipca 2017 r. godz. 09.00 egzamin w KP PSP Żary ul. Serbska 58.


Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w zajęciach, zdaniem egzaminu z testu wiedzy i części praktycznej. Zgłoszenia do pobrania  poniżej . Zgłoszenia należy dostarczyć do KP PSP w Żarach do dnia 26 czerwca 2017 r.

Bezwzględnymi warunkami przyjęcia na szkolenie są:

- ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat;

- zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP części II lub spełnienia równorzędnych wymagań;

- wykształcenie co najmniej podstawowe (system ośmioklasowy) lub gimnazjalne;

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych;

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków;

- skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy;         


Kierownikiem szkoleń  jest mł. asp. Paweł Brela – tel. 683630717,  e-mail: p.brela@straz.zary.pl – udziela informacji na temat szkolenia.


Karta zgłoszenia na szkolenie: zgłoszenie (plik .pdf)   zgłoszenie (plik .docx)