Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Przetargi - zamówienia publiczne


Informacja na temat przetargów znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/strazzary/


Ogłoszenia archiwalne


13.05.2014 r.

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

(ogłoszenie OSP WYMIARKI)

   

 

22.04.2014 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

(ogłoszenie OSP WYMIARKI)

 

15.04.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(ogłoszenie OSP WYMIARKI)

 

 

12.04.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 1

oraz zmiana nr 1 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(ogłoszenie OSP WYMIARKI)

 

08.04.2014 r.

OGŁOSZENIE OSP WYMIARKI

o przetargu nieograniczonym

na dostawę samochodu ratowniczo - operacyjnego

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Formularz oferty - zał. 1

 

Opis techniczny - zał. 2

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. 3

 

Wykaz wykonanych dostaw - zał. 4

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 5

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - zał. 6

   

 

 


 

 

26.02.2014 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

14.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 1

oraz zmiana nr 1 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

07.02.2014 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

na dostawę paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


21.03.2014 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dla części nr 3 postępowania

 

 

 

20.03.2014 r.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

28.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 3

oraz zmiana nr 2 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Treść wyjaśnienia

Opis techniczny dla części 3 zamówienia po zmianach nr 2

 

25.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 2

 

10.02.2014 r.

WYJAŚNIENIA nr 1

oraz zmiana nr 1 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Treść wyjaśnienia

Opis techniczny dla poszczególnych części zamówienia po zmianach nr 1

część 1 - zał. 2.1- zmienione

 

 

część 2 - zał. 2.2 - zmienione

 

 

część 3 - zał. 2.3 - zmienione

 

 

 

28.01.2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Formularze oferty dla poszczególnych części zamówienia

część 1 - zał. 1.1

 

 

część 2 - zał. 1.2

 

 

część 3 - zał. 1.3

 

 

część 4 - zał. 1.4

 

 

Opis techniczny dla poszczególnych części zamówienia

część 1 - zał. 2.1

 

 

część 2 - zał. 2.2

 

 

część 3 - zał. 2.3

 

 

część 4 - zał. 2.4

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. 3

 

 

Wykaz wykonanych dostaw - zał. 4

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 5

 

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - zał. 6

   


 

23.01.2014 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

na dostawę dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodu kwatermistrzowskiego oraz samochodu operacyjno – rozpoznawczego.

Treść ogłoszenia

  

 

 

 

13.09.2013 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Treść zawiadomienia

 


 

04.09.2013 r.

WYJAŚNIENIA nr 1

oraz zmiana nr 1 treści

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Treść wyjaśnienia

 


 

 

20.08.2013 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym

na dostawę dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych, samochodu kwatermistrzowskiego oraz samochodu operacyjno – rozpoznawczego.

Treść ogłoszenia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki do SIWZ:

Formularze oferty dla poszczególnych części zamówienia

część 1 - zał. 1.1

 

 

część 2 - zał. 1.2

 

 

część 3 - zał. 1.3

 

 

część 4 - zał. 1.4

 

 

Opis techniczny dla poszczególnych części zamówienia

część 1 - zał. 2.1

 

 

część 2 - zał. 2.2

 

 

część 3 - zał. 2.3

 

 

część 4 - zał. 2.4

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. 3

 

 

Wykaz wykonanych dostaw - zał. 4

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zał. 5

 

 

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - zał. 6