Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Żarach


bryg. mgr inż. poż. Grzegorz Lisik

Naczelnik Wydziału


W sprawach informacji prasowych proszę kontaktować się telefonicznie nr tel. +48 683630707 bądź e-mail: g.lisik@straz.zary.pl

Nr fax. do KP PSP Żary +48 68 363 07 21


Do zadań rzecznika prasowego należy:

informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej;

informowanie środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej;

udzielanie informacji środkom masowego przekazu w zakresie zgłaszanych pytań, problemów i zagadnień dotyczących funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu lub miasta;

po uzgodnieniu z rzecznikiem prasowym Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej udzielenie odpowiedzi na krytykę prasową skierowaną pod adresem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

koordynowanie przekazywania informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;

uczestniczenie w kształtowaniu  strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu lub miasta dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną w zakresie profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem.