Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Wydział Operacyjno, Kontrolno - Rozpoznawczy
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego


st. kpt. mgr Marek Świerliński

Dyżurny Operacyjny

+48 68 363 07 16
m.swierlinski@straz.zary.pl

 


st. ogn. Rafał Judycki

Starszy Operator Sprzętu Specjalnego
 

+48 68 363 07 16
r.judycki@straz.zary.pl

 


ogn. mgr Joanna Sokalska

Dyżurny Stanowiska Kierowania

+48 68 363 07 16
j.sokalska@straz.zary.pl

 


ogn. Robert Baworowski

Dyżurny Stanowiska Kierowania

+48 68 363 07 16
r.baworowski@straz.zary.pl

 


ogn. Piotr Makowski

Starszy Operator Sprzętu Specjalnego

+48 68 363 07 16
p.makowski@straz.zary.pl

 


Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego

+48 68 363 07 16
FAX: +48 68 363 07 20
psk@straz.zary.pl
 

Służba w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowgo pełniona jest w systemie zmianowym  - czas trwania jednej służby wynosi 24 godziny. Służbę na Powiatowym Stanowisku Kierowania pełnią zmiany - Dyżurni SKKP mogą zakończyć służbę wówczas, gdy do służby zgłoszą się zmiennicy z następnej zmiany.


Do podstawowych zadań Stanowiska Kierowania należy:

 • Dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze powiatu;

 • Alarmowanie sił KSRG i podmiotów niezbędnych podczas prowadzonych działań, a także wykonywanie innych zadań związanych z prowadzonymi działaniami ratowniczymi na terenie gmin stanowiących obszar bezpośredniego działania Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Żarach;

 • Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie bieżących oraz okresowych meldunków o zaistniałych zdarzeniach, w których biorą udział jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

 • Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie powiatu w zakresie zdarzeń, których powstanie zostało zgłoszone do PSK oraz ocena ich operacyjnego zabezpieczenia;

 • Przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej, podmiotów wchodzących w skład KSRG oraz innych instytucji przewidzianych do użycia w planach ratowniczych;

 • Współdziałanie  z  instytucjami  w podejmowaniu  decyzji  dotyczących zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich powstania;

 • Powiadamianie  przełożonych  oraz władz  lokalnych  o  zagrożeniach występujących na terenie powiatu;

 • Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji PSK oraz komputerowych baz danych;

 • Utrzymywanie stałej łączności operacyjnej z WSKR i PA oraz prowadzenie nadzoru nad prawidłowym jej funkcjonowaniem ;

 • Koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych  przez: JRG, jednostki  KSRG, ochrony  przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych,

 • Współdziałanie z kierującymi akcją ratowniczą w zakresie przekazywania informacji i danych niezbędnych do bezpiecznej i skuteczne] likwidacji zagrożeń,

 • Realizowanie zadań i postanowień zawartych w ,Planie ratowniczym powiatu”,

 • Wykonywanie zadań wynikających z ogłoszenia akcji ,,KURIER”,

 • Alarmowanie   i   powiadamianie   funkcjonariuszy KP PSP zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i zasadami.


Stanowisko Kierowania zapewnia:

 • stałe współdziałanie z dyspozytorami jednostek ochrony przeciwpożarowej lub innym osobami z poszczególnych podmiotów włączonych do KSRG;

 • alarmowanie odwodów operacyjnych;

 • alarmowanie członków sztabu komendanta powiatowego oraz innych osób ujętych w planach ratowniczych;

 • korzystanie z telefonów alarmowych, poczty elektronicznej i faksów;

 • korzystanie z map operacyjnych w tym również z mapy cyfrowej;

 • korzystanie z monitoringu pożarowego i monitoringu innych zagrożeń ;

 • korzystanie z planów operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej, pomocniczej i specjalnej;

 • korzystanie z łączności przywoławczej, selektywnego wywołania i alarmowania podmiotów systemu do działań ratowniczych;

 • korzystanie z łączności satelitarnej, radiowej, komórkowej oraz przewodowej;

 • współdziałanie ze specjalistami w sprawach ratownictwa;

 • wykorzystanie baz danych operacyjnych;

 • współdziałanie z podmiotami zajmującymi się monitorowaniem oraz prognozowaniem zagrożeń, a także z innymi podmiotami działającymi na rzecz systemu;

 • korzystanie ze sprzętu niezbędnego do rejestracji rozmów telefonicznych oraz analizowanie czasu wyjazdu i pobytu zadysponowanych sił i środków do działań ratowniczych;

 • stosowanie innych środków, urządzeń, systemów  łączności i metod analizy danych, których wykorzystanie lub użycie może usprawnić działania ratownicze oraz realizację zadań poszczególnych stanowisk .