Strona główna
Kierownictwo
Rzecznik Prasowy
Struktura
JRG Żary
JRG Lubsko
Kontakt
Wydarzenia
Galeria
Przetargi
Linki
Pliki do pobrania
OSP


SPRAWDŹ POCZTĘ

straz.zary.pl/webmailBiuletyn Informacji PublicznejSłużba w KP PSP
w ŻarachFanPage
KP PSP w żarach


 

 

 


Sekcja Organizacyjno - Kadrowa


asp. Agnieszka Borowicz

Kierownik Sekcji

+48 68 363 07 04
a.borowicz@straz.zary.pl

 


 

 

Agata Lucjanek

Technik

+48 68 363 07 14
a.lucjanek@straz.zary.pl

 


Sekcja organizacyjno – kadrowa realizuje zadania z zakresu spraw:

 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
  w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
  w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
  i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków
  i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
  i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów
  i brakowania dokumentów;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg
  i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.
 • nadzór nad utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością;
 • przedstawienie Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością sprawozdań dotyczących funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością;
 • przeprowadzanie auditów wewnętrznych;
 • nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością;
 • inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych związanych z nadzorowaniem Systemu Jakości, nadzór nad ich realizacją oraz ocena skuteczności podejmowanych działań;